خانه پروژه‌ها مقالات درباره ما تماس با ما

معرفی پناه سازمان پناه همکاران تاییدیه‌ها و تقدیرنامه‌ها

همکاران شرکت توسعه طرح و ساخت پناه

علی اصغر میرانیان
رئیس هیات مدیره
بهنام میرانیان
مدیرعامل
الهه بارانی
سرپرست
طراحی معماری فاز 1
احمدرضا خداکرم
کارشناس معماری فاز 1
منا افروغ
کارشناس معماری فاز 1
امیر پور مقدم
کارشناس معماری فاز 1
مریم طالع
کارشناس معماری فاز 1
بهداد شهسواری
کارشناس معماری فاز 2
بهار بابایی
کارشناس معماری فاز 2
آرزو شاگلدی
کارشناس
برندینگ و روابط عمومی
آرمین هاشمی
کارشناس
توسعه کسب و کار
سینا رجایی
مدیر برنامه ریزی پروژه‌ها
و سیستم‌ها و روش‌ها
مهدی فرزانه
کارشناس
برنامه ریزی و کنترل پروژه
محمد رضا نازپرورده
کارشناس ICT
میثم رحمانی
مدیر مالی
سامره زعفرانیه
کارشناس حسابداری
فاطمه کاظمی
کارشناس حسابداری
علیرضا احمدی
مدیر زنجیره تأمین
و اجرای پروژه‌ها
سهیل طاهری
رئیس واحد تأمین
علیرضا رحیم
کارشناس تامین
فرزاد جنتی
کارشناس دفتر فنی
حسین امیردادجو
سرپرست اجرا
علی سوری
مسئول اجرا
علیرضا رضایی پور
رئیس واحد نظارت
امید ولدی
کارشناس نظارت معماری
حسام الدین نجم
رئیس پروژه
محمد تهرانی
رئیس پروژه
عطااله یوسف زاده
سرپرست کارگاه
نوید پند
سرپرست کارگاه
احمدرضا غفاریان
مدیر اداری حقوقی
زهره سبزعلی
رئیس منابع انسانی
نازنین یار احمدی
مسئول دفتر
حامد فردی
تسهیل دار
مهدی حسینی
خدمات