خانه پروژه‌ها مقالات درباره ما تماس با ما

جهت دانلود کتابچه فروش پروژه مجتمع فناوری نشان بزرگمهر کلیک نمایید.
برج فناوری طرشت
کاربری : مرکز نو آوری
موقعیت : تهران-طرشت (ناحیه نوآوری شریف)
مساحت : 25.000 متر مربع
سال : 1399
پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
کاربری : آموزشی
موقعیت : دانشگاه صنعتی شریف
مساحت : 60 هکتار
سال : 1392
مرکز نوآوری دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر
کاربری : مرکز نوآوری
موقعیت: دانشگاه امیر کبیر
مساحت: 800 متر مربع
سال: 1398
مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف
(فاز 1)
کاربری : مرکز نو آوری
موقعیت : دانشگاه صنعتی شریف
مساحت : 3500 متر مربع
سال : 1392