خانه پروژه ها درباره ما تماس با ما

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف
نوع : طراحی معماری و داخلی
کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
سال : 1392
کاربری : اداری - پژوهشی
مساحت : 3500 متر مربع
پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
نوع : طراحی منظر
کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
سال : 1392
کاربری : آموزشی
مساحت : 60 هکتار
خانه و دفتر کار پونک
نوع : طراحی داخلی و اجرا
کارفرما : بخش خصوصی
سال : 1387
کاربری : مسکونی-اداری
مساحت : 60 متر مربع
بوتیک ستارخان
نوع : طراحی داخلی
کارفرما : بخش خصوصی
سال : 1391
کاربری : تجاری
مساحت : 30 مترمربع
مجتمع مسکونی میدان دفاع مقدس
نوع : سرمایه گذاری، معماری و اجرا
کارفرما : گروه پناه
سال شروع : 1389
کاربری : مسکونی- تجاری
مساحت : 8500 مترمربع
خانه صنعت
نوع : بازسازی و طراحی داخلی
کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
سال : 1389
کاربری : اداری
مساحت : 180 متر مربع
مجتمع مسکونی بلوار صبا
نوع : سرمایه گذاری، معماری و اجرا
کارفرما : گروه پناه
سال : 1390
کاربری : مسکونی
مساحت : 3500 متر مربع