خانه پروژه ها درباره ما تماس با ما

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف
نوع : طراحی معماری و داخلی
کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
سال : 1392
کاربری : اداری - پژوهشی
مساحت : 3500 متر مربع
پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
نوع : طراحی منظر
کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
سال : 1392
کاربری : آموزشی
مساحت : 60 هکتار
مجتمع مسکونی سلیمی
سال طراحی : 1396
مساحت : 2.000 متر مربع
وضعیت : در حال ساخت
مجتمع فناوری دانشگاه سهند تبریز
سال طراحی : 1393
مساحت : 1100 متر مربع
محل : تبریز
وضعیت : در دست اقدام
مجتمع مسکونی بلوار درختی
کارفرما : گروه پناه
سال طراحی : 1395
مساحت پروژه : 2100 متر مربع
محل : تهران ، شهرک غرب، بلوار درختی